Jyrki Lehtinen

Tekstejä

Muokattu 10.3.2020


The local landownership structure and the cultural landscape: Case studies in Southern Finland
Landscape, Environment, Emotion. VIII NIES Seminar. Turku University, Pori, Finland 25-27 September 2013.

Sukupolvet ja maisema: Maanomistus välittäjänä maaseudun kulttuurimaiseman rakentumisessa. 
Hybris 2/2011. 

Historical maps in the study of shoreline displacement
Posteri seminaarissa "Seminar on Sea Level Displacement and Bedrock Uplift" Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikössä 10.-11.6.2010

Kylä ja maisema - alue ja paikka
Työryhmäesitys IV Kulttuurintutkimuksen päivillä Tampereella 11.-12.12.2009 

Georeferoidut rasterikuvat maisemahistoriallisen inventoinnin apuvälineinä
Työryhmäesitys Maantieteen päivillä Tampereella 7.-8.11.2008. 

Historiallisen paikkatiedon käsittelystä Turun yliopiston maisemantutkimuksen oppiaineessa
Alustus seminaarissa Paikkatiedot ja historian tutkimus Maanmittauslaitoksen arkistossa Jyväskylässä 8.-9.11.2006. 

Historiallisen paikkatiedon käsittely - Innovaatioita ja mahdollisuuksia. Työryhmäesitys, Maantieteen päivät, Helsingin yliopisto, Maantieteen laitos 27.-28.10.2006.

Kylät ja maisema: historiallista maantiedettä GIS-ympäristössä. Esimerkkinä Valkeakosken Rapola ja Sääksmen Kirkonpuoli. Työryhmäesitys, Maantieteen Päivät 2002. Oulun yliopisto, maantieteen laitos, 18.-19.10.2002. 

    Maanomistus ja maankäytön muutos - perus- ja soveltavaa tutkimusta suomalaisilla kohdealueilla Työryhmäesitys, Maantieteen päivät 1999. Turun yliopisto, maantieteen laitos, 12.-13.11 1999.
Tiivistelmä. Yhteenveto.

Paikkatietojärjestelmien mahdollisuuksista Luento, Museovirasto, Rakennushistorian osasto: "Historiallisen ajan arkeologian menetelmät." Seminaari Tekniikan museossa Helsingissä 23.-24.4.1998.

Uusien maarekisteritilojen muodostuminen Vihdissä 1920-50-luvuilla
Työryhmäesitys, Maantieteen päivät 1996. Oulun yliopisto, maantieteen laitos, 11.-12.10 1996. 

Häme, Kanta-Häme ja Lounais-Häme. Näkökulmia maakuntien ja maakunnanosien muodostumiseen
Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, maantieteen laitos, kulttuurimaantiede, kevät 1994. (tiivistelmä)


 Takaisin