Jyrki Lehtinen

Georeferoidut rasterikuvat maisemahistoriallisen inventoinnin apuvälineinä


Maisemahistoriallisen inventoinnin apuvälineistä korkealaatuinen kuvanluku on jo kauan ollut osa arkistojen vakiopalvelua. Uudempia parannuksia ovat verkossa esillä olevan historiallisen kartta-aineiston määrän nopea kasvu sekä yleisessä käytössä olevien tietokoneiden muisti-, prosessori-, tallennus- ja tiedonsiirtokapasiteetin kehitys niin, että kuvanluvulla tuotettujen suurten kuvatiedostojen käytettävyys on nopeasti parantunut. 

Uusista apuvälineistä verkossa olevat aineistot mahdollistavat toistaiseksi lähinnä nopean yleiskuvan muodostamisen sekä rajoitetun maisemahistoriallisen tarkastelun. Arkistosta tilaamalla saadaan käyttöön korkealaatuisina kuvatiedostoina lähteistä keskeisimmät, so. etenkin isonjaon kartat, niitä vaihtelevasti täydentävät uudemmat kartat sekä verkossa julkaistujen karttojen täysitarkkuuksiset versiot. 

Jos kuvat oikaistaan alkuperäisessä kuvanlukuresoluutiossa (yleensä 300 dpi), niin georeferoitu rasterikuva vastaa luettavuudeltaan alkuperäistä ja sen käytettävyys paranee. Samoin lopputuotteen käytettävyys paranee, jos kartanosat leikataan kartta-alaan ja yhdistetään ennen oikaisua. Resoluution pienentäminen on nykyisillä konetehoilla perusteltua vain kaikkein suurikokoisimmilla kartoilla. Oikaisun jälkeen voidaan suurikin määrä oikaistuja karttoja visualisoida samaan näkymään ja asettaa niiden päälle referenssiksi nykyaikaa kuvaava kartta, kuten peruskartan pohjaelementti. Tämä tekee visualisoinnista havainnollisen ja tehokkaan. Verrattuna vektorimuotoisen tietokannan luomiseen myös työmenekki kutistuu murto-osaan, mikä tekee menettelystä halvan ja nopean, jos vain oikaisun mahdollistava ohjelma on käytössä. Nykyisellään tarvittavia ohjelmia on esim. alueellisilla ympäristökeskuksilla, maakuntien liitoilla ja yliopistoilla. 

Puutteena oikaistujen rasterikuvien käytössä ovat vektorimuotoiseen tietokantaan verrattuna ominaisuustiedon puuttumaan jääminen sekä rajoitetummat yhdistely-, analyysi- ja visualisointimahdollisuudet. Näitä voidaan osittain paikata kehittämällä pelkistetympiä kartan tietosisällön vektoroinnin menettelyjä oikaistua rasterikuvaa täydentämään silloin, kun ei ole mahdollisuutta karttojen tietosisällön täydelliseen vektorointiin. Samoin jo sinällään tarkka oikaistu rasterikuva pohjakartalla ja ilman täydennettynä alkuperäisillä karttadokumenteilla asiakirjoineen tarjoaa havainnollisen, monipuolisen ja 
joihinkin tarkoituksiin riittävän käyttöliittymän historialliseen kartta-aineistoon.


Takaisin