Maantieteen päivät Oulussa 11.-12. 10. 1996,
ryhmä 4A: GIS ja alueelliset rakenteet
Jyrki Lehtinen:

Uusien maarekisteritilojen muodostuminen Vihdissä 1920-50-luvuilla ja historialliset lehtijakoiset kartat: esimerkkejä desktop-GIS -sovellutuksista

Uusien maarekisteritilojen muodostumista Vihdissä vuosina 1920-59 tutkittiin listaamalla tilojen lohkomisketju maarekisteristä ja siirtämällä tiedot kartalle kolmeen poikkileikkausajankohtaan projisoituna.

Tuloksena työstä olivat teemakartat Vihdin seitsemän kunnanosan maarekisteritiloista kolmelta poikkileikkausvuodelta (1920, 1945, 1959) erottamisajankohdan (-1920, 1920-45, 1945-59) ja syntytavan (lohottu joko kantatalosta tai eri-ikäisistä lohkotiloista) mukaan luokiteltuina. Lisäksi esitettiin kylien ja kantatalojen rajat ja lehtijakoisten karttojen mukaiset tilojen talouskeskukset.

Kartoista osa tuotettiin käsin tehdyiltä arkistolistauksilta ja tekstitäydennetyiltä luonnoskartoilta käsin puhtaaksi piirtämällä. Loput tuotettiin paikkatietokantoina visualisointeineen Mapinfo-ohjelmassa luonnoskartoista digitoimalla ja saadut karttakohteet Vihdin kunnan mittaustoimen mikrofilmiarkiston hakemistotietokantaan liittämällä. Kokeeksi luettiin myös aiemmin käsin piirrettyjä karttoja rasterikuviksi ja kokeiltiin luotujen historiallisten kiinteistörajakarttojen yhdistämistä nykyiseen rakennus- ja huoneistorekisteriaineistoon. Päätelmiä työn tuloksista on toistaiseksi tehty osana paikallishistoriallista työskentelyä sekä valmistettu poimintoja kunnan maankäytön suunnittelua varten.

Teoreettisena ja empiirisenä pohjana hankkeessa ovat olleet pohjoismaisen maisemahistoriallisen tutkimuksen suomalaiset sovellutukset (Johanna Forsius-Nummela 1994) sekä maisema-arkkitehtuurin suomalainen tutkimusperinne (Maija Rautamäki) yhdistettyinä suomalaisen kulttuuri- ja luonnonmaantieteen eri tutkimustraditioihin.

Sittemmin on tarkastelua esikuvien mukaisesti laajennettu maankäytön historiaan lukemalla ja rekisteröimällä rasterikuvina Mapinfo-ohjelmaan lehtijakoisia historiallisia karttoja (Kansallisarkiston senaatin karttakokoelman pitäjänkartat ja Sota-arkiston Senaatin karttakokoelman venäläiset topografikartat) Ypäjältä ja osasta Someroa. Näitä on vektoroitu kuvaruutudigitoinnilla sekä verrattu saatuja teemoja ja taustakuvia keskenään ja laskettu maankäyttöluokkien pinta-aloja.


Takaisin.