Kulturmiljö, landskapsvård och historiska kartor i Finland

Några länkar på svenska till institutioner och resurser i nätet 


Museiverket

Statens miljöförvaltning

Lantmäteriverket

Arkivverket

Helsingfors universitetsbibliotek - Finlands nationalbibliotek

Uppdaterad 23.4.2004 


Tillbaka