Jyrki Lehtinen

Historialliset kartat ja paikkatieto maisemahistoriallisessa inventoinnissa 

Luento Lahden Ammattikorkeakoulussa 4.12.2009

Linkkejä ja kirjallisuutta luennon aiheesta

Muokattu 7.12. 2009 Etusivulle

Esimerkkejä maisemahistoriallisesta tutkimuksesta:

Paikkatietopalveluita:

Suomi:

Lounais-Suomi:

Käyttöön oikeutetuille:

Luetteloja ja rekistereitä:

Historiallisia karttoja verkossa:

Tekniikkaa

Näillä sivuilla:

Kirjallisuutta

Karttoja Suomesta kuvin ja sanoin

 • Aikakirja IV. Toim. Ari Sirén. Valkeakosken kaupunki, Valkeakoski 1994. 
 • Alanen, Timo & Saulo Kepsu. Kuninkaan kartasto Suomesta 1776-1805. SKS, Helsinki, 1989. 
 • Kielletyt kartat: Karjala 1928-1944. Toim. Risto Pekkanen ja Pentti Martimo. AtlasArt, Helsinki, 2006.
 • Kielletyt kartat 2: luovutetun Karjalan kylät ja tilat. Toim. Risto Pekkanen ja Pentti Martimo. AtlasArt, Helsinki, 2007.
 • Kielletyt kartat 3: Itä-Karjala 1941-1944. Toim. Pentti Martimo, Risto Pekkanen ja Timo Tarkka. AtlasArt, Helsinki, 2009.
 • Lehtinen, Jyrki. Kylät ja maisema. Valkeakosken Rapola ja Sääksmäen Kirkonpuoli Historiallisissa kartoissa 1640-1959. Sääksmäen vanhat paikannimet ja historialliset kartat Valkeakoskella. Rapola-tutkimuksia 5. Museovirasto, Helsinki, 2003. 
 • Lehtinen, Leena. Karttojen kertomaa - Vanhojen karttojen kautta maiseman historiaan. Genimap, Helsinki 2005.
 • Niemelä, Osmo. Suomen karttojen tarina 1633-1997. Maanmittauslaitos, Karttakeskus, Suomen kartografinen seura, 1998.
 • Rantatupa, Heikki. Hauho vanhoissa kartoissa. Hauho-seura, Hauho, 2005.
 • Rantatupa, Heikki. Chartographia Ostrobothnica. Pohjanmaa vanhoissa kartoissa. Scriptum, Vaasa, 2006.
 • Rosberg Harri. Vanhojen karttojen Suomi. Historiallisen kartografian vertaileva tarkastelu. Gummerus, Jyväskylä, 1983.
 • Samuelin kartat. Helsingin pitäjä vanhimmissa kartoissaan 1681-1712. Toim. Teresa Leskinen & Pia Lillbroända. Vantaan kaupunginmuseo, Vantaa, 2001. 
 • Suomen karttakirja 1799. C. P. Hällströmin Suomi-kartasto, alkuperäiskustantaja S.G. Hermelin. Genimap, Porvoo, 2005.
 • Suomi Finland. Yleiskartta 1:400 000. Generalkarta. Viides painos. Maanmittaushallitus, Helsinki 1950.

Tutkimuskirjallisuutta kartoista

 • Ek, Heli. Venäläiset topografiset kartat. Tutkielma venäläisten sotilasviranomaisten Suomesta vuosina 1798-1917 laatimista topografisista kartoista. Julkaisematon diplomityö. Teknillisen korkeakoulun maanmittausosto, Espoo, 1981
 • Kartta historian lähteenä. Toim. Heikki Rantatupa. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 55 . Kampus kustannus, Jyväskylä 2000.
 • Kostet, Juhani (1995). Cartographia urbium Finnicarum. Suomen kaupunkien kaupunkikartografia 1600-luvulla ja 1700-luvun alussa. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys ry, Rovaniemi, 1995.
 • Lehtinen, Leena. Vanhat kartat muinaisjäännösinventoinnin apuna. Teoksessa: Arkeologinen inventointi. Opas inventoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Museovirasto, Helsinki, 2000.
 • Maanmittaus Suomessa 1633-1983. Maanmittaushallitus, Helsinki, 1983.
 • Niemelä, Osmo. Suomen kartoitus. Suomen kartasto, V laitos,vihko 112. Maanmittauslaitos ja Suomen kartografinen seura, Helsinki 1984.
 • Suomen maanmittauksen historia I-III. WSOY, Porvoo, 1933.

Historiallisten karttojen paikkatietokäsittelystä

 • Digitala historiska kartor. Tillämpningar i GIS för kulturmiljövården. Toim. Sven Rentzhog, Lars-Inge Larsson, Michael Frisk och Jerker Moström. Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2002. 
 • Frisk, Michael. Historiska Kartor. Begrepps- och informationsanalys inför en Anpassning till GIS. Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2000.
 • Kartlagt land. Kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia. Toim. Ulf Jansson. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden 40. Kungliga skogs- och lantbruksakademien, Stockholm, 2007.
 • Mökkönen, Teemu: Historiallinen paikkatieto. Digitaalisen paikkatiedon tuottaminen historiallisista kartoista. Suomen ympäristö 34/2006. Suomen ympäristökeskus, Helsinki, 2006.

Maisemahistoriallista tutkimusta karttojen avulla

 • Cserhalmi, Niklas. Fårad mark. Handbok för tolkning avhistoriska kartor och landskap. Sveriges hembygdsförbund, Stockholm, 1997.
 • Forsius-Nummela, Johanna. Vihdin maisemahistoriallinen selvitys. Raportti 3.3.1994. Vihdin kunta, Vihti, 1994.
 • Lehtinen, Jyrki. Saaren kartanon historialliset kartat ja maiseman historiaa kartoilta tulkittuna. Teoksessa: Nurminen, Hanna (toim.): Saaren kartano Mynämäellä. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 2008.
 • Tollin, Clas. Ättebackar och ödegärden. De äldre landmäterikartorna i kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet, Uppsala, 1991.

Maisemahistorian tutkimuksesta yleensä

 • Blomkvist, Nils, Kristian Berg & Karin Bergström. Vad berättar en by? Om äldre kulturmiljösystem i odlingslandskapet. Riksantikvarieämbetet, Uppsala, 1993

Etusivulle