ETUSIVU SISÄLLYS TEKSTI KUVAT LÄHTEET LINKIT

Kiipu ennen ja nyt - Miten ympäristö on muuttunut?

Katsaus Kiipun maisemahistoriaan

Lähteet:

1. Kirjallisuus

Aaltonen, Esko (1931) . Jokioisten kartanon alue- ja omistusvaiheista.  Teoksessa: Jokioinen 1631-1931. Juhlajulkaisu, s. 137-156. Forssan kirjapaino, Forssa.

Alanen, Timo & Saulo Kepsu (1989, toim.). Kuninkaan kartasto Suomesta 1776-1805. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 505. 397 s.

Anttila, Olavi (1991). Kartanosta kunnaksi. Jokioisten historia.  701 s. Forssan kirjapaino, Forssa.

Ek, Heli (1981). Venäläiset topografiset kartat. Tutkielma venäläisten sotilasviranomaisten  Suomesta vuosina 1798-1917 laatimista topografisista kartoista. Teknillisen korkeakoulun maanmittausosastolla tehty diplomityö. 99 s.

Helle, Hemmi (1945).  Vapaaherra Johan Mannerheimin vaikutus Jokiläänissä. Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistyksen vuosikirja XIV, 30-45.

Helle, Hemmi (1950).  E. Y. Pehkonen jokiläänin uudistajana. Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistyksen vuosikirja XIX, 127-157.

Huuhtanen, Taina (1978). Ypäjän historia. 375 s. Ypäjän kunta ja Ypäjän seurakunta, Loimaa.

Kaukovalta, K. V. (1934). Forssan puuvillatehtaan historia 1847-1934. 857 s. Osakeyhtiö Forssa Aktiebolag, Hämeenlinna.

Peltovuori, Risto (1963). Jokioisten kartanon alustalaisten  asema ja vuokrat 1800-luvulla.  Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistyksen vuosikirja XXXII, 52-113.

Peltovuori, Risto (1993). Forssan Historia. 534 s. Forssan kirjapaino, Forssa.

Pohjakallio, Lauri (1982). Kiipun kylä ennen isoajakoa. Lounais-Hämeen Joulu 1982, 17-19.
 

2. Arkistolähteet

Hämeen maanmittaustoimisto, Hämeenlinna:
Luettelot:
Erikoisluettelo, Jokioinen
Kartat ja asiakirjat:
Kiipu 1-11, Saari 1-2: tiluskartta Jokioinen 4: H. Fottenborg 1793
Kiipu 1-11, Saari 1-2: 
pelto- ja niittyjaon asiakirjat
Jokioinen 4:a A. Nordenstedt 1793
Paara, Kara, Kutila, Valtti: tiluskartta Jokioinen 4:b G. W. Stormbom 1849-52
Paara, Kara, Kutila, Valtti:
rajajärjestelyn ja tilusten yhteenvedon asiakirjat
Jokioinen 4:c G. W. Stormbom 1849-53
Eskolan ja Timarin sukuoikeustilojen tilusjärjestely Jokioinen 4:d G. W. Stormbom 1855
Eskola, Timari, vastaisten tilojen tiluskartta Jokioinen 4:e G. W. Stormbom 1849
Tilojen tilusten yhteenvedon ja järjestelyn asiakirjat Jokioinen 4.f G. W. Stormbom 1850-53
Kiipu 1-11: isonjaon järjestelyn kartta ja asiakirjoja Jokioinen 4:g M. Nordman, 
S. Löfqvist
1893-98
Jaakkola: rajankäyntiasiakirjoja Jokioinen 4:1 M. Nordman 1886-90
Kara, Kutila, Valtti: kartta ja asiakirjat tarvemetsän erottamisesta Jokioinen 4:2 M. Nordman 1886-90
Kartta kylätiestä Jokioinen 4:3 V.E. Laurell 1893
Jaakkola: Lohkominen 3:1-3:5 Jokioinen 4:4 M. Virkki 1911
Vuokra-aluejärjestelyn kartta 1:1-1:95 Jokioinen 4:5 J. A. Berlin 1918-21

Maanmittaushallituksen maanmittausarkisto, Helsinki:
Luettelot:
Uudistusten luettelo, Jokioinen
Kartat ja asiakirjat:
Vanhempi tiluskartta ja selitys H77 3/1-2 N. Avander 1710
Isonjaon kartta ja jakokirja Kiipun ja entisestä Saarten kylästä sekä sekä osasta Jokioisten kylää H77 3/2a-7 A. Nordenstedt 1794
Kartta ja asiakirjat Eskolan ja Timarin sukuoikeustalojen tilusten erottamisesta Kiipun, Saaren ja Jokioisten kylien yhteisistä tiluksista H77 3/8-19 G W. Stormbom 1849-55
Kara N.o 2, Kutila N:o 6, Valtti N:o 11: kartta ja asiakirjat kotitarvemetsämaan erottamisesta H77 3/20-24 M. Nordman 1886-89
N:ot 1-11: kartta, jakokirja ja pyykkiselitys isonjaonjärjestelystä H77 3/25-69 S. Löfqvist 1898
Rn:o 1:1-92, vuokra-alueiden järjestely H77 3/70-101 J.A. Berlin 1921
Hämeenlinnan maakunta-arkisto, Hämeenlinna:

Kartat ja asiakirjat:

Geographisk Charta öfver Jockis Gods. Författad 1797 af A. Nordensted. Skala 1:20 000. Jokioisten kartanon arkisto, G1 tanko 22.