Digitoidut historialliset kartat

Vanhempi tiluskartta 1710
Isonjaon kartta 1795
Isonjaon järjestelyn kartta 1893-1898


Vanhempi tiluskartta 1710

Maanmittari N. Avander
Maanmittaushallituksen maanmittausarkisto H77 3 / 1-2

Ensimmäinen säilynyt kartta koko Kiipun ja Saarten kylien alueesta. Karttaan on merkitty talot, pellot, niityt ja aitaukset. 

Ohessa on digitoituna Saarten ja Kiipun kylien kotipellot ja kylätontit sisältävä osa kartasta.
 

 • näyte alkuperäiskartasta
 • lähikuva kotipelloista
 • lähikuva kylätontista

 •  
  <<EDELLINEN SEURAAVA>>


  Isonjaon kartta 1793
  Maanmittari H. Fottenborg
  Hämeen maanmittaustoimisto, Jokioinen 4:-

  Ensimmäinen tarkka kartta koko Kiipun ja Saarten kylistä. Karttaan on merkitty talot, pellot niityt ja suot sekä esitetty tilusten nautinta ennen jakoa ja jaon lopputulos. 

  Ohessa on digitoituna koko kartan maankäyttökuvio. Kotipellot ovat vuoden 1710 karttaan verrattuna laajenneet ja niittymaata on tullut lisää. 
   

 • näyte alkuperäiskartasta
 • viereinen kuva isompana
 • lähikuva kotipelloista
 • lähikuva kylätonteista

 •  
  <<EDELLINEN SEURAAVA>>  Isonjaon järjestelyn kartta 1893-1898
  Maanmittarit M. Nordman ja S. Löfqvist

  Hämeen maanmittaustoimisto, Jokioinen 4:g

  Tarkka kartta koko Kiipun kylän maankäytöstä 1800-luvun lopulla. Karttaan on merkitty tontit, erilliset rakennukset ja tarkat tiluskuvioiden rajat sekä esitetty tilusten nautinta ennen jakoa ja jaon lopputulos. 

  Saarten kylästä on käytetty Maanmittari G. W. Stormbomin laatimaa Eskolan ja timarin tiluskarttaa vuodelta 1849 (Jokioinen 4:e).

  Verrattuna edelliseen karttaan näkyy pelto- ja niittylohkojen laajeneminen ja 1860-luvun nälkävuosien jälkeen alkanut niittymaiden muuttaminen pelloiksi. Niittyjä on enää vain takamailla. Saarten kylän osalta näkyy 1850-luvun tilanne, jolloin niityt ja pellot ovat laajenneet, mutta niittyjen raivaus pelloiksi ei vielä ole alkanut.
   

 • näyte alkuperäiskartasta
 • viereinen kuva isompana
 • lähikuva kotipelloista
 • lähikuva kylätonteista

 •  
  <<EDELLINEN SEURAAVA>>