Maanmittauskartat Kiipulta

Vanhempi tiluskartta 1710
Isonjaon kartta 1795
Isonjaon järjestelyn kartta 1893-1898 

Vanhempi tiluskartta 1710

Maanmittari N. Avander
Maanmittaushallituksen maanmittausarkisto H77 3 / 1-2

Ensimmäinen säilynyt kartta Kiipun ja Saarten kylien alueesta. Karttaan on merkitty talot, pellot, niityt ja aitaukset. Alkuperäinen kartta on värillinen, ohessa näytteenä ote mustavalkoisesta valokopiosta. Kuvan näkymä on Saartenkylän kohdalta. 

 • karttanäyte isompana (50 kt)
 • kartan maankäyttökuviota digitoituna

 •  
  <<EDELLINEN SEURAAVA>>

   

  Isonjaon kartta 1795
  Maanmittari A. Nordenstedt
  Maanmittaushallituksen maanmittausarkisto H77 3 / 2a-7

  Ensimmäinen tarkka kartta koko Kiipun ja Saarten kylistä. Karttaan on merkitty talot, pellot niityt ja suot edellistä karttaa tarkemmin sekä esitetty tilusten nautinta ennen jakoa ja jaon lopputulos. 

  Näytteenä ohessa on ote Maanmittaushallituksen maanmittausarkistossa Helsingissä säilytettävästä kartan puhtaaksipiirretystä versiosta mustavalkoisena valokopiona. Kuvassa näkyy Kiipun kylätontti ympäristöineen.
   

 • näytekuva isompana (149 kt)
 • koko kartan maankäyttökuvio digitoituna

 •  
  <<EDELLINEN SEURAAVA>>

   

  Isonjaon järjestelyn kartta 1893-1898
  Maanmittarit M. Nordman ja S. Löfqvist

  Hämeen maanmittaustoimisto, Jokioinen 4:g

  Tarkka kartta koko Kiipun kylän maankäytöstä 1800-luvun lopulla. Karttaan on merkitty tontit, erilliset rakennukset ja tarkat tiluskuvioiden rajat sekä esitetty tilusten nautinta ennen jakoa ja jaon lopputulos. 

  Vieressä on ote Hämeen maanmittaustoimistossa säilytettävästä kartan konseptiversion mustavalkoisesta valokopiosta. Alkuperäinen kartta on värillinen. 
   

 • näytekuva isompana (153 kt)
 • koko kartan maankäyttökuvio digitoituna

 •  
  <<EDELLINEN SEURAAVA>>