Yleispiirteiset historialliset kartat Kiipulta

Venäläinen topografikartta
Kalmbergin kartasto
Maanmittaushallituksen uusi pitäjänkartta
Suomen taloudellinen kartta

Venäläinen topografikartta 

mittakaava 1:21000, kartoitusvuosi 1882

Näyte karttalehdestä XIII:22, Sota-arkisto, Helsinki. 

Käsin jälkeenpäin väritetyt kartat perustuvat maastomittauksiin. Maastokuvauksen tarkkuus on lähellä nykyaikaista peruskarttaa, mutta esim. paikannimissä voi olla virheitä. Sota-arkistossa säilytettävien karttojen värisävyt vastaavat suomalaista käytäntöä: keltaiset alueet ovat peltoa, vihreät niittyä, siniharmaat "metsätöntä maata" ja valkeat metsää. Kansallisarkistossa säilytettävien karttojen väritys vastaa venäläistä käytäntöä ja maankäyttöluokkia on enemmän (mm. havu-, seka- ja lehtimetsät).

Näytteessä näkyy alue Kiipunjärveltä Saartenkylään Sota-arkiston Venäläisessä topografikartassa. 

Tarkemmat kuvat:

<<EDELLINEN SEURAAVA>>


Venäläinen topografikartta 

mittakaava 1:42000, kartoitusvuosi 1882

Näyte karttalehdestä 1516, Maanmittauslaitoksen historiallinen kartta-arkisto, Helsinki.

Painetut kartat on pienennetty valokopiomenetelmällä ja maaston peitteisyystietoja on täydennetty päällepiirroksilla. Karttoja on sekä venäläisellä että suomalaisella nimistöllä, suomenkieliset nimet ovat usein virheellisiä. Painojälki on toisinaan epäselvää. Rautatie on lisätty karttaan jälkeenpäin. 

Tarkemmat kuvat:

<<EDELLINEN SEURAAVA>>


Kalmbergin kartasto 

mittakaava 1:100000, kartoitusvuosi 1855

Näyte karttalehdestä  V 9, Maanmittauslaitoksen historiallinen kartta-arkisto, Helsinki.

1850-luvulla painettu kaksivärinen Kalmbergin kartasto perustuu maanmittausahallituksessa 1840-luvulla tehtyjen maanmittaushallituksen senaatin karttakokoelman vanhojen pitäjänkarttojen 1:20 000 tietoihin. Pitäjänkartoissa lähteinä ovat olleet laatimisajankohdan uusimmat maanmittauskartat, jotka tavallisesti olivat isonjaon karttoja. Myöhemmin on saatettu lisätä esim. rautateitä.

Näytteessä näkyy Loimi- ja Jänhijokien vartta Jokioisten kirkolta Kiipulle.

Tarkemmat kuvat:

<<EDELLINEN SEURAAVA>>


 

Maanmittaushallituksen uusi pitäjänkartta 

mittakaava 1:20000, painettu 1945

Näyte karttalehdestä  III:4 / 10, Maanmittauslaitoksen historiallinen kartta-arkisto, Helsinki.

Maanmittaushallituksen uudet pitäjänkartat 1920-luvulta perustuvat Lounais-Hämeen alueella maankäyttötiedon osalta tavallisesti laatimisajankohtansa uusimpiin käytettävissä olleisiin maanmittaustoimitusten karttoihin, joiden ikä voi vaihdella isostajaosta 1700-luvun lopulla aina 1920-lukuun. Lisäksi voi olla muuta uudempaa tietoa tai täydennyksiä. Värillisiä versioita kartoista säilytetään maanmittauslaitoksen historiallisessa kartta-arkistossa Helsingissä ja painettuja mustavalkoisia versioita kartoista on mm. kansallisarkiston kokoelmissa.

Näytteessä näkyy Jänhijoen vartta Kiipun kohdalla kartan mustavalkoisessa versiossa. 

Tarkemmat kuvat:

<<EDELLINEN SEURAAVA>>


 

Suomen taloudellinen kartta 

mittakaava 1:100000, painettu 1928

Näyte karttalehdestä  III:4 Loimaa, Maanmittauslaitoksen historiallinen kartta-arkisto, Helsinki.

Suomen taloudellisesta kartasta on Lounais-Hämeestä painoksia vuosilta 1927-51. Sen maankäyttötiedon pohjana olivat Maanmittaushallituksen uudet pitäjänkartat 1920-luvulta sekä eri lähteisiin perustuvat myöhemmät täydennykset. 

Näytteessä näkyy Jänhijoen vartta Minkiön asemalta Saartenkylään. 

Suuremmat kuvat:

<<EDELLINEN SEURAAVA>>