Näyte Ikkalan kylän tiluskartasta vuodelta1786. Hämeen maanmittaustoimisto, Sääksmäki 4: Kuva Jyrki Lehtinen 2002. Takaisin