Jyrki Lehtinen:

Digitala historiska kartor
 
1995-2002
Uppdaterat 2.12.2002


  • Sonkajärvi, Jyrkkä (Museiverket, byggnadshistoriska avdelningen 1998)
    • Byarna Haapajärven Sydänmaa, Haajaissydänmaa och Uura i Sonkajärvi, Norra Savolax: Jordägandet år 1900
    • Byarna Haapajärven Sydänmaa, Haajaissydänmaa och Uura i Sonkajärvi, Norra Savolax: Jordägandet år 1920
Copyright Jyrki Lehtinen och uppdragsgivarna 1995-2002.

Tillbaka