Jyrki Lehtinen

Allmän information
Uppdaterat 28.9.2010

Jyrki Lehtinen 

Bild

 • Född 1962 i Somero, Finland
 • Bosatt i Åbo, Finland
 • Filosofie kandidat (kulturgeografi), Helsingfors universitet 1994: 
  • Pro gradu avhandling med titel "Utformandet av provinser och provinsdelar, fallet Tavastland och Sydvästra Tavastland" (på finska) 1994.
 • Fortsatt utbildning i landskapsvård (Tammerfors tekniska högskola1994) och GIS (Åbo universitet 1995)
 • Behandling av historisk kartdata i olika projekt och uppdrag 1995-2008  (Museiverket, regionala musei- och miljömyndigheter, kommuner, stiftelser mm.)
 • Museiverkets forskningsprojekt i Rapola 1.2.- 30.11.2000 med ett fortsättningsprojekt 15.7.2001- 31.7.2002:
  • Publikation 2003 (på finska): Kylät ja maisema: Valkeakosken Rapola ja Sääksmäen Kirkonpuoli historiallisissa kartoissa 1640-1959 [Byar i Landskapet: Rapola i Valkeakoski och Kirkonpuoli av Sääksmäki i historiska kartor 1640-1959.] i: Alanen, Timo och Jyrki Lehtinen: Sääksmäen vanhat paikannimet ja historialliset kartat Valkeakoskella. Rapola-tutkimuksia 5, 77-158. Museovirasto, Helsinki. 
 • Timlärare i landskapsforskning i institutionen för kulturproduktion och landskapsforskning, Turun yliopisto (University of Turku), Björneborg, 1.1.2005-31.12.2006
 • Publikationer från projekt under åren 2006-2010:
  • Lehtinen Jyrki (2006). Historiallisten karttojen käsittely VAMMI-hankkeessa. i: Hietala-Koivu, R., Joutsalmi, S. & Tyrväinen, L. (red.). Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden muutoksen arvioiminen. Selvitys maiseman seurantaindikaattoreista. Suomen ympäristö 6/2006, s. 114-121. Publicerad: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=177772&lan=fi.
  •  Lehtinen, Jyrki (2008a). Eräpoluilta valtateille – Noormarkun tiestö keskiajalta 2000-luvulle. i: Grahn, Maarit & Anna Sivula (red.): Noormarkun historiaa. Erämaasta eletyksi paikaksi. Noormarkun kunta, Noormarkku, 37-63.
  • Lehtinen, Jyrki (2008b). Saaren kartanon historialliset kartat ja maiseman historiaa kartoilta tulkittuna. i: Nurminen, Hanna (toim.): Saaren kartano Mynämäellä. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 198-233.
  • Lehtinen, Jyrki (2010). Vuojoen kartanolääni Eurajoella. Historiallisia karttoja ja maanomistuksen historiaa. i: Kukkamäki, Raimo. & Falttu Leena. (red.) Kotiseutumme Eurajoki XXVIII. Eurjaoen kotiseutuyhdistys ja Eurajoen kunnan kulttuuritoimi, Eurajoki, 53-109. 

CV på engelska
Cv på finska


tillbaka