Rekijokilaakson Natura 2000 -alueen liito-orava- ja kiurunkannusselvitys 2012 ja 2013.

Muokattu 1.5. 2014 Jyrki Lehtinen

Rekijokilaakson Natura 2000 -alueen liito-orava- ja kiurunkannusselvitys 2012 ja 2013

Rekijokilaakson Natura 2000 -alueen  liito-orava- ja kiurunkannusselvityksen vuosina 2012 ja 2013 toteutti toimeksiantona Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Toiminimi Jyrki Lehtinen.

Hankkeessa selvitettiin liito-oravan (Pteromys volans) ja pystykiurunkannuksen (Corydalis solida) esiintymistä Rekijokilaakson Natura 2000-alueella Salossa ja Somerolla. 

Vuonna 2012 hankkeen maastotöitä tehtiin huhti-kesäkuussa, raportit vuodelta 2012 valmistuivat lokakuussa, ja inventointeja esiteltiin yleisötilaisuudessa Häntälän kylätalolla Somerolla 1.11. 2012. Vuonna 2013 inventointeja täydennettiin maastotöillä huhti-toukokuussa, ja täydennetyt raportit valmistuivat syys-marraskuussa 2013. Lopputuotteena havainnoista 2012 ja 2013 olivat yhdistetty kirjallinen raportti, paikkatietoaineistot ja karttatulosteet kummankin lajin osalta erikseen. 

Täydennysten jälkeen liito-orava voitiin todeta havaituksi molempina vuosina kertyvästi yhteensä 74:llä havaintopaikalla, joista 31 osui Salon ja 45 Someron alueelle. Liito-oravalle puustoltaan sopivia metsiä löytyi alueelta runsaasti, ja monilla liito-oravan asumilla ympäristöillä havaittiin myös muita luonnonarvoja. Alueen sisällä tehdyt havainnot jakautuivat varsin tasaisesti useimmille Natura-alueen jokivarsille, eikä täysin havainnottomia jokivarsiosuuksia jäänyt yhtään. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen arvion mukaan inventointi vahvisti ELY-keskuksen aiempaa käsitystä varsinaissuomalaisten joki- ja puronotkojen suuresta merkityksestä liito-oraville.

Kiurunkannusinventointi toteutettiin ruutukartoituksena 1 ha ja 0,25 ha ruuduin. Täydennysten jälkeen lajia tuli havaittua yksittäin tai harvakseltaan 90:llä 1 ha ruudulla ja 556:llä 0,25 ha ruudulla. Yhtenäisinä kasvustoina sitä havaittiin 344:llä 1 ha ruudulla ja 766:lla 0,25 ha ruudulla.

Hankkeen yhteyshenkilönä Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on ylitarkastaja Iiro Ikonen. Toiminimi Jyrki Lehtisen yhdyshenkilönä on FM Jyrki Lehtinen.

Lisätietoja

Iiro Ikonen, ylitarkastaja
Varsinais-Suomen ELY-keskus / Luonnnonsuojeluyksikkö
p. 040 8256 610, iiro.ikonen [at
] ely-keskus.fi

Jyrki Lehtinen, FM
Tmi Jyrki Lehtinen
p. 040 5182 445, jyrki.m.lehtinen [at] gmail.com


Etusivu

Toiminimi