Purilanjoen ja Vesanojan inventoinnit 2015

Muokattu 19.12. 2016 Jyrki Lehtinen

Vuonna 2015 kartoitettiin lähdetihkupintojen ja harsosammmalen esiintymistä eräillä Purilanjoen latvahaaroilla Halikossa Salossa ja Paimionjoen vesistöön kuuluvan Vesanojan lähiympäristössä Somerniemellä Somerolla. Lisäksi tehtiin havaintoja  liito-oravasta. 

Inventoinnit toteutti toimeksiantona Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Toiminimi Jyrki Lehtinen. 

Lähdetihkupintoja ja lähteikköjä havaittiin kummallakin alueella useita, Purilanjoelta myös kaksi harsosammalen esiintymää. 

Liito-oravan esiintymiä havaittiin Vesanojalta kaksi ja Purilanjoelta viisi. Paikoista kolmella oli Hertta-tietokannassa aiempia havaintoja. Aiemmista havainnoista kahta täydennettiin havainnoilla asutun kolopuun sijainnista.

Raportit tehtiin kummaltakin kohdealueelta erikseen. 

Hankkeen yhteyshenkilönä Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa olivat ylitarkastaja Iiro Ikonen ja ylitarkastaja Olli Mattila. Toiminimi Jyrki Lehtisen yhdyshenkilönä oli FM Jyrki Lehtinen.


Etusivu

Toiminimi